L10n:Teams:uk/Glossary

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Словник термінів

Для дискусій слід використовувати Bugzilla: file bug

English Українська
Accessibility features Можливості доступності
Account Обліковий запис
Add-on Додаток
Application (App) Програма (Застосунок)
Attachment Прикріплення
Authentication Автентифікація
Authentication app Програма автентифікації
Badge Відзнака
Breakpoint Точка зупинки
Browse Переглядати (файли), Вибрати (файл)
Browser Браузер
Bug Вада
Bugzilla Bugzilla
Button Кнопка
Cancel Скасувати
Checkbox Прапорець
Click Клацнути
Cookie Кука дискусія
Debug (Debugging) Зневаджувати (Зневадження)
Default Типовий
Delete Видалити
Developer HUB Центр розробника
Directory Тека
DOM Inspector Інспектор DOM
Do Not Track Відмова від стеження
Desktop Стільниця
Download Завантажити
End User License Agreement Ліцензійна угода з кінцевим користувачем
EULA ЛУКК
Exception Виняток
Extension Розширення
FAQ ЧаП
Fast Web View Швидкий перегляд в Інтернеті
Firefox Firefox
Firefox Account Обліковий запис Firefox
Firefox Aurora Firefox Aurora
Firefox Beta Firefox Beta
Firefox Nightly Firefox Nightly
Firefox Partner Edition Firefox Partner Edition
Firefox Sync Синхронізація Firefox
Folder Тека
Homepage (Home, Home Page) Домівка
Home Screen Головний екран (в мобільних пристроях)
Icon Піктограма
Image Зображення
Install Встановити
Installation Встановлення
Legal Правові положення
Legal Notices Правові положення
Lightbeam Lightbeam
Link Посилання
Listed add-ons Оприлюднені додатки
Locale Локаль
Minimize Згорнути
Mozilla Mozilla
Mozilla Advocacy Mozilla Advocacy
Mozilla Developer Network Мережа розробників Mozilla
Mozilla Foundation Mozilla Foundation
Nominate Подати
OK Гаразд
Online Онлайн, в мережі
Open Badges Відкриті відзнаки
Options Опції, Параметри
Parse (Parsing) Аналізувати, розбирати (Аналіз, розбір)
Passcode Код допуску
Phishing Шахрайство
Plugin Плагін
Popup window Спливне вікно
Preferences Вподобання
Privacy Policy Політика приватності
Remove Прибрати, Вилучити
Responsive Design Адаптивний дизайн
Search Engine Засіб пошуку
Select Вибрати
Session Сеанс
Settings Налаштування, Параметри (iOS/Mac OS)
Source Code Програмний код
Start Page Домівка
Submission Подавання
Submit Надіслати
Sync Синхронізація
Tab Вкладка
Tag Мітка
Thunderbird Thunderbird
Thunderbird Beta Thunderbird Beta
Thunderbird Daily Thunderbird Daily
Thunderbird Early Bird Thunderbird Early Bird
Tools Інструменти
Tracking Protection Захист від стеження
Two-step authentication Двоетапна перевірка
Undo Повернути
Upload Відвантажити, Викласти (напр., файл на вебсайт)
URL bar Панель адреси
Webmaker Webmaker