L10n:Teams:bg/howToFirefox

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Възможност 1

 • Инсталирай Mercurial за твоята OS
 • Инсталирай poedit.net
 • Вземи последната версия на файловете от хранилището
 hg clone https://bitbucket.org/ogi/mozilla.bg
 • След като приключи изтеглянето, стартирайте poedit. Ако го правите за първи път ще ви поиска да въведете данни за себе си.
 • След като се покаже основния екран, отидете на File ->Catalogues Manager
 • Цъкнете на иконката - Create new translation project
 • Ще се отвори нов прозорец. Попълнете "Mozilla Aurora" в "Project Name"
 • Натиснете Browse, за да изберете директория. Навигирайте до mozilla.bg/mozilla-aurora-po/browser и натиснете "ОК"
 • След известно време на зареждане, че видите екран, който изглежда като този

Poekran.png

 • Пред всеки файл има индикатор
  • червен - означава има да се превежда в този файл
  • зелен - всичко е преведено
  • жълт - има проблеми за оправяне.
 • АКО решите да започнете превод на някой файл:
  • Отидете в trello сметката си, изберете проекта Firefox Desktop и в полето "В прогрес", добавете нова карта с името на файла, който превеждате.
 • След като е готов - проверете го за грешки и неточности.
 • След това изпълнете командата:
 hg diff > patchfile.diff
 • Полученият файл изпратете на ogi ат tower.3.bg

Възможност 2

 • Влезте в trello сметката си
 • Изберете проекта "firefox desktop"
 • Създайте карта "Вашето име: Заявка за превод"
 • Ще ви бъде прикачен файл, който да проведете
 • Имате нужда само от poedit.net и малко време.