L10n Talk:Teams:sv-SE

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Det här är en diskussionssida för Teams:sv-SE, på vilken du kan skriva meddelanden och kommentarer.

  • Var artig och respektfull
  • Här är vi alla jämlikar
  • Det här är inget forum
  • Radera inte gamla diskussioner