L10n:Teams:sv-SE

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Logotype of the Swedish Mozilla L10n project.
Idea.png
For the English version of this page, see L10n:Teams:sv-SE/en.

Välkommen till sidan för den svenska språkanpassningsgruppen hos Mozilla. Här hittar du listor över gruppledare och översättare, information om hur du gör för att engagera dig inom Mozillas L10n-projekt och länkar till sidor där du kan läsa ännu mer om översättning av Mozillas produkter och tjänster.

Svenska (sv, sv-SE)

Den svenska L10n-gruppen

I den svenska språkanpassningsgruppen finns det gott om plats för alla: de som spenderar all sin tid med olika mozillaprojekt, de som har Mozilla som en hobby, de som känner att de vill delta lagom mycket och de som bara vill titta in ibland när det passar dem. Men för att kunna organisera översättningarna av alla Mozillas projekt behöver vi veta vad du gör inom svenska L10n och hur vi kan på tag på dig. För detta ändamål har vi de olika listorna härnedan. Vill du översätta, vare sig det gäller ett visst projekt eller allmän översättning? Skriv in dina uppgifter under #Aktiva översättare. Vill du hjälpa till med korrekturläsning, vara bollplank, uppdatera information på wikisidorna eller liknande? Skriv in dig under #Övriga medarbetare (ej översättare).

Namn E-post Roll OS skrivbord OS surfplatta OS mobil Hg-åtkomst? SVN-åtkomst?
Ludwig Johnson ludwig.johnson(a)telia.com iOS/Android
Luna Jernberg droidbittinAt-teken.png(a)gmail.com Medhjälpare Android JA; L10n, nivå X NEJ

Övriga medarbetare (ej översättare)

Här listas de underbara personer, som inte översätter utan hjälper till med andra uppgifter, t.ex. korrekturläsning, uppdatering av information i wikin eller samordnar träffar för språkanpassningsgruppens medlemmar.
Obs! Följande information är obligatorisk att ange för dig som vill skriva in dig i listan: För- och efternamn, e-postadress och roll (t.ex. korrekturläsning Firefox, referent eller bollplank)

Namn E-post Roll OS skrivbord OS surfplatta OS mobil Hg-åtkomst? SVN-åtkomst?
Förnamn Efternamn fornamn.efternamnAt-teken.pngexempel.moz Korrekturläsning webbinnehåll Ubuntu och Windows iOS Android JA; L10n, nivå X NEJ

Tidigare översättare och medarbetare

Härnedan finns namnen på de, som efter lång (eller kort) och trogen tjänst har lagt tangentbordet på hyllan. Tack för att ni tog er tid att översätta för Mozilla!

Namn E-post Roll OS skrivbord OS surfplatta OS mobil Hg-/CVS-åtkomst? SVN-åtkomst?
Hans Wallanger hasseAt-teken.pngjasajudeju.se Firefox Skrivbord och Mobil JA; L10n, nivå 1 JA
Alexander Lindqvist alexanderAt-teken.pngbitspace.se Kalender (Sunbird/Lightning) JA; L10n, nivå 1
Mikael Hedberg slicedlimeAt-teken.pnggmail.com ägare webbläsare/e-post/verktygslåda JA CVS <hedbergAt-teken.pngnovasphere.net>
Lars P M lars.pmAt-teken.pngebox.tninet.se ägare Mozilla Suite NEJ
Markus Amalthea Magnuson markus.magnusonAt-teken.pnggmail.com Camino
Rickard Angbratt Originalöversättare NSIS
Ulf Axelsson Originalöversättare NSIS
Stefan Hermes Camino
Magnus Bonnevier Originalöversättare NSIS
Tomas Hägg Mozilla Suite
Per Larsson MailNews, Messenger
Stefan Lewitas Kalender JA CVS
Adrian Lindqvist Kalender
Niklas Lundström Messenger
Ulf Scherov Camino
Henrik Olsson MailNews, Messenger
Roger Sjölander Messenger
Fredrik Sundberg Mozilla Suite (t.o.m. milstolpe 17)
Daniel Wester Mozilla Suite
Kristoffer Melin melin.krisAt-teken.pnggmail.com Firefox Desktop
Björn Ordoubadian Firefox Desktop, Mozillians
Luna Jernberg Firefox Desktop, Firefox iOS + Android etc

Gå med i den svenska l10n-gruppen

Vi behöver din hjälp med att översätta Mozillas hjälpsidor till svenska. Så här gör du:

  1. Presentera dig för den svenskspråkiga Mozilla-gemenskapen genom att skicka ett e-brev till gruppens e-postlista.
  2. Läs vår stilguide med riktlinjer för hur vi översätter.
  3. Skapa ett konto på support.mozilla.org (SUMO).
  4. Läs hur man gör för att översätta en SUMO-artikel (det finns även en engelskspråkig version av den artikeln).
  5. Ta en titt på översättningsöversikten för svenska i SUMO (en. localization dashboard) och översätt en SUMO-artikel.
  6. När du är färdig, meddela resten av gruppen genom att skicka ett e-brev till e-postlistan, så att de kan titta igenom och korrekturläsa det du har skrivit.
  7. Ge dig själv en belöning för väl utfört arbete! (T.ex. en god fika och en guldstjärna Star.jpg)

Kontakta gruppen

Vi använder en e-postlista som kommunikationsmedel inom gruppen. Listan är prenumerationsbaserad. Du kan starta/avsluta din prenumeration på listan på sidan https://lists.mozilla.org/listinfo/community-sweden. För den som är hugad finns det även andra e-postlistor inom Mozilla över en rad olika ämnen.

Projekt

Aktiva projekt

Översiktssidor: sv-SE

En översiktssida (äv. instrumentpanel; en. dashboard) är en sida som dels visar information och status för – i det här fallet – något eller några av Mozillas översättningsprojekt, dels fungerar som länkcentral till alla viktiga sidor inom projektet.

Bugzilla: sv-SE

Bugzilla är Mozillas egen rapporteringscentral och spårare för buggar. Portalsidan finns på bugzilla.mozilla.org. På engelska

Översättningsbuggar

Program

Om du hittar ett översättningsfel i ett av Mozillas program (t.ex. Firefox eller Thunderbid) kan du anmäla det som en bugg via länken nedan.

Webplats

Om du hittar ett översättningsfel på Mozillas hemsida (www.mozilla.org) kan du anmäla det som en bugg via länken nedan.


Länkar

Nordiska gemenskaper

Danmark

Webbplats
E-postlista
Danska (da)

Finland

Webbplats
Finska (fi)

Island

E-postlista
Isländska (is)

Norge

Webbplats
E-postlista
Bokmål (nb-NO)
Nynorsk (nn-NO)

Webbsidor

Översättning: Mozilla

Här finns länkar till sidor med information om hur du översätter för Mozilla samt till Mozillas olika översättningshubbar.
Letar du efter översättningshjälpmedel? Gå till sidan L10n:Översättningsverktyg.

Mozilla Developer Network (MDN)

Mercurial

Se även

Externa länkar

E-postlistor

Wikipedia

Svenska
Engelska

Återkoppling

Eftersom vi vid Mozilla aktivt förespråkar värdena kring öppen källkod och alltid vill bli bättre på det vi gör, så välkomnar vi dina åsikter och din återkoppling. Berätta vad du tycker på vårt engelskspråkiga L10n-forum På engelska eller på vår likaledes engelskspråkiga IRC-kanal #l10n På engelska. Du kan även kontakta den svenska L10n-gruppen På svenska.