Suomenkielinen lokalisointitiimi (fi)

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Terve!

Me olemme Mozillan suomenkielinen lokalisointitiimi. Uudet jäsenet ovat enemmän kuin tervetulleita joukkoomme! Mozillan tavoitteena on pitää internet vapaana ja meidän suomenkielisten lokalisoijien tehtävänä on pitää Mozilla ja sen tuotteet suomenkielisille käyttäjille helposti lähestyttävinä ja äidinkielellä ymmärrettävinä. Kaikki, mitä näet Mozillan tuotteissa tai verkkosivuilla suomeksi, on tähän tiimiin kuuluvien tai siihen koskaan kuuluneiden aikaansaannosta. Teemme tätä työtä vapaaehtoisvoimin ilman korvausta, ja olemme erittäin otettuja ja kiitollisia jos haluat liittyä joukkoomme.

Lokalisointi takoittaa pelkän kielen kääntämisen lisäksi myös sisällön muokkaamista suomalaiseen kulttuuriin ja kielelliseen ilmaisuun sopivaksi. Tässä on siis tilaisuutesi kehittää kielellistä osaamistasi ja englanninkielisen sisällön kääntämistä suomen kielelle ja Suomen kulttuuriin sopivaksi.

Lokalisointi jakautuu karkeasti kahteen osaan:

Käyttöliittymien lokalisointi. Mozillan tuotteilla tarkoitetaan Mozillan tarjoamia, itsenäisesti eri käyttöjärjestelmissä suoritettavia ohjelmia. Näitä ovat tällä hetkellä Firefox ja Thunderbird.

Verkkosivujen lokalisointi. Mozillan verkkosivut tarjoavat tukea ja opastusta Mozillan tuotteiden käyttäjille ja kehittäjille. Yhteistä näille on se, että verkkosivuja voidaan tarkastella millä tahansa selaimella, missä tahansa käyttöjärjestelmässä.

Jos tunnet vähänkään kutsumusta Mozillan lokalisoinnin suuntaan, niin ota ihmeessä yhteyttä johonkin meistä, niin opastamme sinua enemmän kuin mielellämme eteenpäin. Jäljempänä saat tarkempaa tietoa siitä, keneen kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä.

Tiimin jäsenet

Tässä ovat lokalisontitiimin aktiiviset yhteyshenkilöt ja heidän vastuualueensa:

Nimi Sähköposti Rooli Hg-oikeudet
Jiri Grönroos jiri.gronroos+l10n(at)iki.fi Mozilla-projektien kääntäjä EI
Lasse Liehu lasse.liehu(at)iki.fi Mozilla-projektien kääntäjä KYLLÄ
Jarmo Juslin jarmo.i.juslin(at)gmail.com Mozilla Thunderbird -omistaja EI
Mikko Ala-Fossi mikko.alafossi(at)gmail.com Mozilla-projektien kääntäjä EI

Aktiiviset projektit

Nämä projektit ovat lokalisointitiimissä aktiivisia. Näitä projekteja työstetään säännöllisesti ja ne ovat myös lokalisoinnin kannalta ensiarvoisia. Projektin jälkeen on suluissa mainittu projektin vastuuhenkilö.

Firefox-käyttöliittymä. Firefoxin työpöytäversion käyttöliittymän tekstit ja tuotteistus.

Firefox for Android. Firefoxin Android-mobiiliversion käyttöliittymän tekstit ja tuotteistus.

Thunderbird ja Lightning. Thunderbirdin ja integoidun Lightning-kalenterilisäosan käyttöliittymän elementtien ja tekstien lokalisointi. (Jarmo)

Firefox-tili. Firefox-tilin verkkosivun lokalisointi. Esimerkiksi Sync-palvelun hallinnointi. Apua tarvitaan!

Firefox Screenshots. Firefoxin uusi ominaisuus, jonka avulla voi ottaa tilapäisiä tai tallennettavia kuvakaappauksia.

mozilla.org. Mozillan julkiset verkkosivut ja eri tuotteiden omat verkkosivut. Apua tarvitaan! (Jarmo)

Thunderbird.net. Thunderbirdin lisäosien lokalisointi. (Jarmo)

Mozillan tukisivusto. Mozillan käyttäjätuen tukiartikkeleiden lokalisointi - Apua tarvitaan. Etenkin mobiilituotteiden ja iOS-tuotteiden tukiartikkeleihin! (Jarmo)

Firefoxin lisäosasivusto AMO. Tällä hetkellä projektiin kuuluvat myös Thunderbirdin lisäosiin liittyvät verkkosivut. Firefoxin lisäosasivusto koostuu kolmesta projektista:

 1. AMO. AMO on lisäosasivuston selkäranka, jossa käännetään tekstit, jotka eivät ole muualla. - Apua tarvitaan!
 2. AMO Frontend. AMO Frontend käsittää Firefoxin ja Thunderbirdin about:addons -sivuun sekä lisäosasivuston uuteen käyttöliittymään liittyvät tekstit. - Apua tarvitaan!
 3. AMO Linter. AMO Linter on lisäosasivustolla käytettävä työkalu, jota käytetään lisäosien tarkistamiseen. - Apua tarvitaan!

Appstores. Appstores sisältää mobiilituotteiden lataussivustoilla (esim. Google Play, Apple App Store) näkyvien Mozilla-tuotteiden esittelyiden tekstit. - Apua tarvitaan!

Common voices. Common Voices -projekti edistää äänentunnistusteknologioiden kehitystä ja Common Voices -projektin suomenkielisillä sivuilla kannustetaan suomenkielisiä käyttäjiä osallistumaan projektiin tarjoamalla suomenkieliset sivut alentamaan projektiin osallistumisen kynnystä. Suomenkielisten lauseiden kerääminen ja sitten niiden äänittäminen on seuraava tärkeä homma.

MDN Web Docs. MDN Web Docs on web-teknologioiden oppimisalusta ja dokumentaatiokeskus. Tässä projektissa lokalisoidaan sivuston tekstejä ja elementtejä.

Thunderbird.net. Thunderbird.net-verkkosivuston elementtejä ja tekstejä lokalisoiva projekti. (Jarmo)

Lepäävät projektit

Näitä projekteja ei parhaillaan lokalisoida. Mikäli ei toisin mainita, mikä tahansa näistä voidaan kuitenkin aktivoida, jos halukas aktiivinen lokalisoija löytyy.

Seuraavia tuotteita ei ole kirjoitushetkellä saatavilla Suomessa, joten niitä ei myöskään lokalisoida:

 • Firefox OS
 • Firefox for Amazon devices
 • Firefox Lite
 • Firefox Reality

Kokeelliset projektit

Nämä ovat kokeellisia projekteja, joita voi lokalisoida. Näiden projektien tuotokset eivät kuitenkaan välttämättä koskaan päädy suuren yleisön käytettäviksi.

Työkalut

Pontoon: Tuotteiden ja verkkosivujen käyttöliittymien lokalisointiin käytetään Pontoon-verkkopalvelua. On suositeltavaa käyttää työnkulkua.

(Tekstieditoria ja Mercurialia voi käyttää Pontoonin sijaan, jos haluaa.)

Mozillan tukisivuston lokalisointityökalu: Mozillan tukisivuston lokalisointi tapahtuu kokonaan verkossa support.mozilla.org-sivustolla.

Transvision: Mozilla-tuotteiden käännösten hakukone.

Sanasto: Erillistä suomenkielistä sanastoa ei tällä hetkellä ole olemassa, mutta tuotteissa käytettyjä termejä ja käännöksiä voi hakea Transvisionissa.

Tyyliopas käyttöliittymien ja verkkosivujen lokalisointiin

Tiimiin liittyminen

Suuri kiitos mielenkiinnostasi ja halustasi auttaa!

Suomentaminen on helpointa aloittaa tutustumalla Pontooniin ja tekemällä sinne suomennoksia. Voit myös ottaa yhteyttä muihin suomentajiin katsomalla, kuka on ollut hiljattain aktiivinen Pontoonissa ja laittamalla heille yksityisviestiä tällä sivulla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

SUpport.MOzilla.org (SUMO) -lokalisointi

SUMO on Mozillan tukisivusto. Tukisivuston lokalisointi poikkeaa tuotteiden käyttöliittymän lokalisoinnista. Tuotteiden käyttöliittymien lokalisoinnissa tärkeintä on löytää mahdollisiman lyhyt ja naseva ilmaus elementeille ja teksteille. Tukiartikkeleiden lokalisointi on vapaampaa siinä mielessä, että tukiartikkeleissa on lokalisoitava laajempia ajatuskokonaisuuksia. Ne vaativat myös huomattavasti enemmän aikaa ja kielellistä osaamista. Jos haluat auttaa lokalisoimaan Mozillan tukisivustoa http://support.mozilla.org/fi suomeksi, toimi seuraavasti:

 1. Luo SUMO-tili
 2. Ota yhteyttä johonkin lokalisointitiimin johtajaan, ensisijassa Jarmoon. Jos kukaan tiimin johtajista ei vastaa säällisessä ajassa, ota englanniksi yhteyttä Michałiin/vesperiin.
 3. Tutustu Mozillan tukikannan lokalisointi -dokumenttiin.
 4. Vieraile tiimin foorumisivulla ja esittele itsesi. Me emme pure, ennen kuin pihvi on kypsä...
 5. Olet valmis tositoimiin! Jos jokin kysymys kaihertaa mieltäsi, niin sylkäise se ulos joko foorumilla tai yksityisviestillä.
 6. Jos sinulla on mielessä kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä Jarmoon tai Lasseen.

Tiimin viestintä

Tällä hetkellä paras viestintäkanava on sähköposti.

Lisätietoja

Jos löydät tuotteista tai dokumentaatiosta virheitä, ilmoita niistä ensisijaisesti projektista vastaavalle henkilölle. Jos vastausta ei kuulu säällisessä ajassa, ilmoita virheestä Bugzillassa englanniksi.