Personal tools

L10n:Teams:vi

From MozillaWiki

Jump to: navigation, search

Contents

Vietnamese contents

Tổng quan

Lời mời

Vẫn còn rất nhiều phần cần làm. Nếu bạn có hứng thú, chúng tôi sẽ rất vui nếu có bạn trong nhóm. Vui lòng e-mail cho chúng tôi để trao đổi.

Hoạt động hiện thời

  • Lewtds (talk) 03:14, 17 April 2014 (PDT): dịch giao diện trang web

Chú ý khi dịch

Chú ý chung

  • Sử dụng từ vựng phổ thông. Cố giữ cho chuỗi dịch ngắn, súc tích nhưng không cụt, bất lịch sự.
  • Khi gặp chuỗi phức tạp, cảm thấy tự mình khó có thể dịch đúng thì KHÔNG ĐƯỢC DỊCH. Hãy nhờ một người có kinh nghiệm hơn hoặc hỏi trên mailing list.
  • Thận trọng khi sử dụng số nhiều. VD: "Settings" dịch là "Thiết lập" chứ không phải "Những thiết lập" hay "Các thiết lập".
  • Cố gắng chuyển câu bị động tiếng Anh thành câu chủ động tiếng Việt.
  • Các dấu câu (chấm, phẩy, hai chấm,...) đặt sát với từ đứng trước và đi kèm một dấu cách, trừ khi là dấu chấm hết đoạn.
  • Dấu ba chấm là một ký tự (ellipsis, mã Unicode U+2026), không phải 3 dấu chấm. Nếu dịch bằng Locamotion (chạy Pootle) thì dịch vụ sẽ tô hình chữ nhật quanh dấu ba chấm ở dòng tiếng Anh. Chỉ cần ấn vào hình chữ nhật đó thì nó sẽ được copy sang dòng tiếng Việt.
  • Tránh Viết Hoa Kiểu Title Tiếng Anh. Dịch "System Settings" là "Thiết lập hệ thống" chứ không phải "Thiết lập Hệ thống" hay "Thiết Lập Hệ Thống".
  • Những chuỗi chứa ký tự đặc biệt như {{name}} hay %B là chuỗi template. Các ký tự đặc biệt sẽ được thay thế bằng nội dung khác bởi code. Không dịch ký tự đặc biệt (VD: {{tên}} là sai). Với những chuỗi liên quan đến ngày tháng thì cần xem tài liệu của hàm strftime để dịch đúng cách dùng của người Việt.
Thuật ngữ
  • add-on: tiện ích
  • bookmark: trang đánh dấu (hoặc "đánh dấu trang" nếu là động từ)
    ("Di sản" của Netscape. "Trang ưa thích" có nghĩa "favorite" của IE.)
  • cancel: hủy
    (ngắn hơn "hủy bỏ")
    Trên desktop có đủ khoảng cách để viết "hủy bỏ" đầy đủ. Có lẽ chỉ cần viết tắt "hủy" trên di động phải không? – Minh Nguyễn (talk, contribs) 23:53, 18 February 2014 (PST)
  • done: hoàn tất
    (ngắn hơn "hoàn thành" và lịch sự hơn "xong")
  • extension: phần mở rộng
  • OK: OK
  • Please ...: Vui lòng ...
    (không dùng "Làm ơn ..." hay "Xin hãy ...")
  • plugin: phần bổ trợ
  • tab: thẻ
  • tag: nhãn
  • theme: diện mạo

Chú ý riêng với Firefox OS

  • Hướng dẫn Flash thiết bị với các ngôn ngữ: https://l10n.etherpad.mozilla.org/gaia-multilocale?
  • Gaia là tên mã của giao diện FxOS, những app có tên kiểu dạng "Gaia SMS" thì giữ nguyên tên như app bình thường và thêm Gaia đằng sau. VD: "Tin nhắn Gaia".
  • Firefox OS hỗ trợ nhiều SIM, những string kiểu "SIM {{n}} PIN" dịch thành "Mã PIN của SIM {{n}}".
  • Không dịch các phần trong Developer Menu vì vừa khó dịch chính xác vừa gây cản trở cho lập trình viên khi tham khảo các tài liệu trên Wiki của Mozilla.
  • Có thể dùng chuỗi "ứng dụng này" thay thế cho tên thật của ứng dụng trong chuỗi dịch. VD: "Insert SIM card to use Usage" dịch thành "Cắm SIM để sử dụng ứng dụng này" (tên ứng dụng là Usage).
Tên các ứng dụng đi kèm mặc định
  • Bluetooth (bluetooth): Bluetooth
  • Browser (browser): Trình duyệt
  • Camera (camera): Máy ảnh
  • Calendar (calendar): Lịch
  • Clock (clock): Đồng hồ
  • Email (email): Thư điện tử
  • First Time Use (ftu): Lần sử dụng đầu tiên
  • FM Radio (fm): Đài FM
  • Homescreen (homescreen): Màn hình chính
  • Gallery (gallery): Kho ảnh
  • Marketplace: Kho ứng dụng
  • Music (music): Âm nhạc
  • Settings (settings): Thiết lập
  • SMS (sms): Nhắn tin
  • Usage (costcontrol): Lưu lượng
    (lưu lượng sử dụng mạng Internet)
  • Video (video): Video
  • Wallpaper (wallpaper): Ảnh nền
Thuật ngữ

Các thuật ngữ gặp riêng trong ngữ cảnh của Firefox OS.

TODO: Di chuyển tới một trang riêng.

  • bookmark: ứng dụng web
    (FxOS có dạng ứng dụng thực chất là một trang web ở server nào đó, đánh dấu trang thành biểu tượng trên màn hình chính và coi như một ứng dụng bình thường)
  • download: tải về
    (ngắn hơn 'tải xuống')
  • Home button: nút Home
  • home screen: màn hình chính
  • memory card is in use: thẻ nhớ đang bận
    (khi cắm phone vào máy tính thì máy tính sử dụng thẻ nhớ của phone; không dịch là "đang được dùng" vì lúc nào thẻ nhớ cũng được dùng, gây khó hiểu)
  • scan network: tìm [kiếm] mạng (Wi-Fi)
  • song: bản nhạc
    (không dịch là "bài hát" vì có cả nhạc không lời)
  • swipe: vuốt
  • tap: chạm
  • track: xem song

Thành viên

  • Bản địa hóa và hỗ trợ: Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus [at] gmailDOTcom>
  • Bản địa hóa và hỗ trợ: Trương Anh Tuấn <tatuan [at] gmailDOTcom>
  • Bản địa hóa và hỗ trợ: Nguyễn Hà Dương <cmpitg [at] gmailDOTcom>
  • Bản địa hóa và hỗ trợ: Đàm Tiến Long <longdt90 [at] gmailDOTcom>
  • Bản địa hóa và hỗ trợ: Nguyễn Phan Hải <hainp2604 [at] gmailDOTcom>
  • Bản địa hóa và hỗ trợ: Ngô Đức Trung (A.K.A lewtds) <ndtrung4419 [at] gmailDOTcom>
  • Bản địa hóa: Đặng Duy Thanh <thanhdd.it [at] gmailDOTcom>
  • Các thành viên không hoạt động:
    • Bản địa hóa và hỗ trợ: Nguyễn Xuân Minh (Minh Nguyen) <mxn [at] 1ec5.org> - Special thanks from Hùng!
    • Browser/toolkit owner: NGUYỄN Mạnh Hùng <loveleeyoungae [at] yahoo.com> HG access: YES
    • Browser/webmaster: Nguyễn Kim Kha <nkimkha [at] gmail.com> Commit access: YES
    • Local community website/SUMO/AMO/mail/browser: Huỳnh Hải Đăng (Dang Huynh) <kanvn [at] yahoo.com>

English contents

Overview

Members

  • Localizer and supporter: Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus [at] gmailDOTcom>
  • Localizer and supporter: Trương Anh Tuấn <tatuan [at] gmailDOTcom>
  • Localizer and supporter: Duong "Yang" Nguyen (aka Nguyễn Hà Dương in Vietnamese) <cmpitg [at] gmailDOTcom>
  • Localizer and supporter: Đàm Tiến Long <longdt90 [at] gmailDOTcom>
  • Localizer and supporter: Nguyễn Phan Hải <hainp2604 [at] gmailDOTcom>
  • Localizer and supporter: Ngô Đức Trung (A.K.A lewtds) <ndtrung4419 [at] gmailDOTcom>
  • Localizer: Đặng Duy Thanh <thanhdd.it [at] gmailDOTcom>
  • Inactive members:
    • Browser/toolkit owner: NGUYỄN Mạnh Hùng <loveleeyoungae [at] yahoo.com> HG access: YES
    • Browser/webmaster: Nguyễn Kim Kha <nkimkha [at] gmail.com> Commit access: YES
    • Local community website/SUMO/AMO/mail/browser: Huỳnh Hải Đăng (Dang Huynh) <kanvn [at] yahoo.com>
    • Localizer and supporter: Nguyễn Xuân Minh (Minh Nguyen) <mxn [at] 1ec5.org> - Special thanks from Hùng!


Notes

About Vietnamese Names, by NGUYỄN Mạnh Hùng

Like some countries in East Asia, in Vietnam last names come first. However, people never address someone by their surname, even in formal situations. So, you just call me "Hùng" or, in formal situations, "Mr. Hùng" :)

However, in order not to confuse foreigners, some people write their names in reversed order and/or use English/Latin nicknames. E.g. I used to write my names as "Hùng Nguyễn", "Williams Nguyễn" or "Williams Hùng Nguyễn", ... Westerne order is also common for overseas Vietnamese.

Quick Tips:

  • If there is an English/Latin word in someone's full name, call him/her by that name ("Jasper").
  • If you see someone's full name which has only 2 words ("Minh Nguyễn"), then for 90% of the cases, the first word ("Minh") is the first name.
  • If a word is written in UPPERCASE, it will likely be the surname.
  • More about Vietnamese name with a list of common surnames

Invitation

There's a whole lot more to do. If you're interested, we'd be glad to have you onboard. Please e-mail one of us for details.