Drumbeat/events/Festival/Barcelona/Material difusió

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Missatge per difusió inicial entre mitjans (a borsa de contactes)

Català

Tema: Festival Mozilla Drumbeat > 3-5 de Novembre a Barcelona

La natura oberta d'Internet està revolucionant la manera com aprenem. Els propers dies 3, 4 i 5 de Novembre el Festival Drumbeat 2010 de Mozilla reunirà al cor del Raval de Barcelona mestres, aprenents i tecnòlegs d'arreu del món que són al cor d'aquesta revolució. L’emplaçament triat és la Plaça dels Àngels, tant a la mateixa plaça com als espais del FAD i el MACBA. Seran tres dies per a desenvolupar, ensenyar, hackejar, tot inventant i donant forma al futur de l'educació i de la xarxa.

¿Per què és important aquest esdeveniment?

La xarxa oberta i neutral que hem conegut fins avui dia es troba en perill. Per diversos motius (xarxes socials tancades, interessos comercials, plataformes propietàries) actualment la font descentralitzada de riquesa i innovació que ha sigut fins ara Internet podria anar desapareixent.

Aquest és el primer d'una sèrie de festivals que volen ser punts de trobada d'un projecte més ampli anomenat Drumbeat, on es fa una crida a totes les persones del món que impulsen des d'Internet iniciatives de coneixement i codi lliures. Per aquest motiu, el festival també serà una oportunitat única per a que projectes d'aprenentatge locals i de fora es posin en contacte i s'ajudin mútuament.

Més informació

Pàgina web del festival: http://www.drumbeat.org/festival/program/ca
Contacte amb el comitè local: Qui posa el seu mail? :)

Castellano

Asunto: Festival Mozilla Drumbeat > 3-5 de Noviembre en Barcelona

La naturaleza abierta de Internet está revolucionando la manera como aprendemos. Los próximos días 3, 4 y 5 de Noviembre el Festival Drumbeat 2010 de Mozilla reunirá en el corazón del Raval de Barcelona maestros, aprendices y tecnòlogos de todo el mundo que estan en el corazón de esta revolución. El emplazamiento elegido es la Plaça de Àngels, tanto en la misma plaza como a los espacios del FAD y el MACBA. Serán tres días para desarrollar, enseñar, hackear, inventando y dando forma al futuro de la educación y de la red.

¿Por qué es importando este acontecimiento?

La red abierta y neutral que hemos conocido hasta hoy en día se encuentra en peligro. Por varios motivos (redes sociales cerradas, intereses comerciales, plataformas propietarias) actualmente la fuente descentralizada de riqueza e innovación que ha sido hasta ahora Internet podría ir desapareciendo.

Este es el primero de una serie de festivales que quieren ser puntos de encuentro de un proyecto más amplio llamado "Drumbeat", donde se hace un llamamiento a todas las personas del mundo que impulsan desde Internet iniciativas de conocimiento y código libres. Por este motivo, el festival también será una oportunidad única para que proyectos de aprendizaje locales y de fuera se pongan en contacto y se ayuden mutuamente.

Mas información

Página web del festival: http://www.drumbeat.org/festival/program/es Contacto con el comitè local: XXXXX XXXXXX XXXXX

Missatge de crossposting per a voluntaris

[Aquí podeu trobar els missatges per els voluntaris.]