L10n:Översikt

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Idea.png
For the English version of this page, see L10n:Overview. For the Swedish L10n team's page (English version), see L10n:Teams:sv-SE/en.

Det här är en översiktssida över Mozillas L10n-projekt. Här hittar du länkar till all viktig information om Mozillas språkanpassningsprocess. Du kan läsa om vårt L10n-program och ta reda på hur du kommer igång med översättandet, oavsett om sig du är en ny översättare i en befintlig grupp eller en ny översättare som vill bilda en ny L10n-grupp.

Komma igång

Mozillas L10n-process

Projekt

Se även

Återkoppling

Eftersom vi vid Mozilla aktivt förespråkar värdena kring öppen källkod och alltid vill bli bättre på det vi gör, så välkomnar vi dina åsikter och din återkoppling. Berätta vad du tycker på vårt engelskspråkiga L10n-forum På engelska eller på vår likaledes engelskspråkiga IRC-kanal #l10n På engelska. Du kan även kontakta den svenska L10n-gruppen På svenska.