L10n:Teams:bg/join

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search
Do not edit this page THIS PAGE IS PROPOSED FOR DELETION 2017-11-03
Not used and outdated

Ако искате да станете част от проекта, ето как може да стане това:

Стъпка 1

Посетете този сайт за повече информация и попълнете формата за да влезете във връзка с координатора на сътрудниците.

Стъпка 2

След като сте минали през стъпка 1 и вече имате ясна идея какво искате да правите, ще получите покана (по e-mail) за тази система, която използваме за координация.

Стъпка 3

След като си направите регистрацията от стъпка 3 и влезете в системата, ще видите работният проект, към който сте прикачен/а.

  • Той изглежда приблизително така:

Initialscreen.png

  • Кликнете на проекта и ще влезете в екран, на който има три работни секции:

Workscreen.png

  • Изберете си задача от "Текущи задачи", по която искате да работите и я провлачете в "в прогрес" зоната.
  • В дясната част на екрана ще видите вашата иконка. Провлачете я и нея върху задачата, която си избрахте.
  • След като завършите задачата я провлачете в "Готови"

Въпроси

Ако имате въпроси, изпратете e-mail на stoyan@gmx.com.