User:Lakrits

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktygarticles, files, etc.: articles | sandboxes: sandbox, sandbox2, sandbox3, templatesandbox, templatesandbox2, templatesandbox3

Lakrits

The user Lakrits at MozillaWiki with his pipe

Den här sidan är en användarsida för Lakrits, en autistisk agronom och botaniker bosatt i Uppsala.

I Mozilla-sammanhang är jag att benämna som en översättare. Jag har sedan ett tiotal år översatt ett flertal datorprogram till svenska, mestadels öppen källkod-mjukvara, men även program med sluten källkod. Bland de vanligast använda programmen jag har översatt märks KeePass (2.x) och PeaZip.

De översättningar jag har gjort för Mozilla-program och tillägg knutna till dessa, har till största delen offentliggjorts via översättarwebbplatsen BabelZilla, som erbjuder tilläggsutvecklare översättningshjälp på volontärbasis. Mitt funktionshinder gör att min förmåga att arbeta växlar väldigt mycket från dag till dag, men eftersom översättningsarbetet inte är bundet till specifika tider, så kan jag ganska enkelt komma runt det problemet. Till svenska kan jag översätta från engelska, franska, latin, norska, danska och tyska. Jag kan läsa, skriva och/eller tala (hjälpligt iallafall) ytterligare några språk, men inte tillräckligt för att prestera någon god översättning. Vid behov översätter jag även från svenska till engelska och latin.

Kontakta Lakrits

Medium Kontostatus
E-post Ja, klicka här för att skicka ett meddelande
Facebook Inget konto
ICQ
Google Talk
MSN
Skype
Twitter
Övrigt Nej, bara e-post

Jag nås som du ser enklast via e-post.

Summary in English

This is the user-page of Lakrits of Uppsala, Sweden. I am an agronomist, botanist and high-functioning autistic, who has translated several computer programs into Swedish over the last ten years. For Mozilla, I have translated add-ons via the translator website BabelZilla. I translate into Swedish from English, French, German, Latin, Danish and Norwegian, and into English and Latin from Swedish.

Contact Lakrits

Medium Account status
E-mail Yes, click here to send me a message
Facebook No account
ICQ
Google Talk
MSN
Skype
Twitter
Other No, just e-mail

As you see, It's easiest to reach me via e-mail.

Last revised: Lakrits (talk) 14:18, 31 August 2014 (PDT)