L10n:Huvudsida

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Idea.png
For the English version of this page, see L10n:Home Page.

Välkommen till Mozillas språkanpassningswiki!

Den här wikin är menad att ge dig all den information du behöver för att förstå hur Mozillas språkanpassningsprojekt (L10n) fungerar. Härifrån når du sidor som handlar om översättningsproceduren, de olika L10n-grupper som ansvarar för översättning till olika språk, L10n-instrumentpanelerna (översiktssidor för vart och ett av de ingående språken) och mycket mer. Du hittar också information om L10n-projektledningens aktuella projekt, så väl som deras individuella informations- och kontaktsidor.

Nu när du vet vad den här wikin handlar om måste du bestämma dig för vad du vill läsa mer om. För att göra valet enklare, har vi delat in informationen i nedanstående tre kategorier.

Nykomlingar

Bidra till L10n-arbetet.

Aktiva översättare

Resurser för översättare.

Mozillaanställda

Resurser för Mozillaanställda.