L10n:Översättningsverktyg

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Idea.png
This is a list of translation tools in Swedish. For resource collections in English, see L10n:Resources.

Det här är en lista över översättningsverktyg, som kompletterar MozillaWikis engelskspråkiga sidor med verktyg. För att kunna översätta från ett språk till ett annat behövs olika hjälpmedel. Det kan röra sig om dataprogram, webbresurser eller böcker. Här kan du dels skriva in dina favoritprogram, de bästa webbresurserna och tipsa om bra referensböcker (och glöm inte att länka till dina tips, om det går), dels hitta nya resurser att använda. Här listas även resurser som särskilt är till för Mozillas projekt.

Böcker

Note.png
Källhänvisningar

Använd gärna nedanstående källhänvisningsformat. Ange så mycket information som möjligt, så att andra lätt kan leta upp boken.

 • Efternamn 1, Förnamn 1; Efternamn 2, Förnamn 2 (ev. red.). utgivningsår. Bokens titel, kapitelnummer: "Kapitelrubrik", volym, upplaga, sidor. Serie. Utgivare, Utgivningsort, Utgivningsland (om annat än Sverige). ISBN 000-11-2222-333-4. [http://www.länktillbok.se Resursens namn].

Ordlistor och ordböcker

Engelska

 • Danielsson, Bror (red.). 1984. Modern engelsk-svensk ordbok, 8:e omarb. upplagan, 12:e tryckningen. Prisma, Stockholm. ISBN 91-518-0795-5. Libris.
 • Gomer, Eva (red.); Morris-Nygren, Mona (red.). 1984. Modern svensk-engelsk ordbok, 3:e omarb. upplagan, 12:e tryckningen. Prisma, Stockholm. ISBN 91-518-0707-6. Libris.
 • Harlock, Walter E.; Gabrielson, Arvid (medv.); Holmberg, John (medv.); Ångström, Margareta (medv.); et al. 1961. Engelsk-svensk ordbok: skolupplaga, 2:a översedda upplagan, 6:e tryckningen. Svenska bokförlaget (Norstedts), Stockholm och Bailey & Swinfen, London. Libris (5:e tryckningen, 1959).
 • Kärre, Karl; Lindkvist, Harald; Nöjd, Ruben; Redin, Mats; Grove, Grenville (medv.). 1961. Engelsk-svensk ordbok: skolupplaga, 3:e omarb. upplagan, 4:e tryckningen. Svenska bokförlaget (Norstedts), Stockholm. Libris.

Franska

 • Hammar, Thekla; Koch, C. O. (medv.). 1964. Svensk-fransk ordbok, 3:e rev. upplagan. Svenska bokförlaget (Norstedts), Stockholm. Libris (2:a tryckningen, 1960).
 • Vising, Johan. 1963. Fransk-svensk ordbok, 3:e upplagan, 4:e tryckningen. Svenska bokförlaget (Norstedts), Stockholm. Libris.

Latin

 • Ahlberg, Axel W.; Lundqvist, Nils; Sörbom, Gunnar. 2001. Norstedts latinsk-svenska ordbok, 2:a upplagan. Norstedts ordbok, Stockholm. ISBN 91-7227-322-4. Libris.
 • Vilborg, Ebbe. 2001. Norstedts svensk-latinska ordbok, 1:a upplagan. Norstedts ordbok, Stockholm. ISBN 91-7227-219-8. Libris.

Svenska

 • Ernby, Birgitta. 2008. Norstedts etymologiska ordbok, 1:a upplagan. Norstedts akademiska förlag, Stockholm. ISBN 978-91-7227-429-7. Libris.
 • Svenska Akademien. 2006. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 13:e upplagan. Norstedts akademiska förlag, Stockholm. ISBN 978-91-7227-419-8. Libris.
 • Utrikesdepartementet (Regeringskansliet). 2013. Utrikes namnbok (PDF), 9:e rev. upplagan. Serie: UD 13.017. Utrikesdepartementet, Stockholm. Libris.
 • Walter, Göran. 2002. Ord och motsatsord: svensk antonymordbok, nyutgåva av 1:a upplagan. Bonnier pocket. Bonnier, Stockholm. ISBN 978-91-0-011571-5. Libris.

Tyska

 • Svenska bokförlagets ordböcker (Lexikonredaktionen). 1963. Tysk-svensk ordbok, 2:a tryckningen. Svenska bokförlaget (Norstedts), Stockholm. Libris (1962).
 • Svenska bokförlagets ordböcker (Lexikonredaktionen). 1965. Svensk-tysk ordbok, 2:a upplagan. Svenska bokförlaget (Norstedts), Stockholm. Libris (2:a upplagan, 3:e tryckningen, 1966).

Språkvård

Svenska

Uppslagsverk

Latin

 • Vilborg, Ebbe. 2004. Latinska citat: Dictum et scriptum Latine, 1:a upplagan. Norstedts ordbok, Stockholm. ISBN 91-7227-405-0. Libris.

Svenska

 • Henriksson, Alf. 1985. Verskonstens ABC: en poetisk uppslagsbok, nyutgåva. Legenda pocket. Legenda, Stockholm. ISBN 91-582-0694-9. Libris
 • Jansson, Sam Owen; Waldetoft, Dan (red.). 1995. Måttordboken, 2:a rev. och utök. upplagan. Nordiska museets förlag, Stockholm. ISBN 91-7108-384-7. Libris
 • Luthman, Hans. 2006. Svenska idiom: 4.500 vardagsuttryck, 2:a upplagan. Folkuniversitetets förlag, Lund. ISBN 978-91-7434-577-3. Libris.

Program

Note.png
Öppen och fri programvara
Programmen nedan är, om inget annat anges, gratis och utgivna med öppen källkod.

Bildhantering

 • GIMP (GNU Image Manipulation Program), ett alternativ till Adobe Photoshop.
 • ShareX, flexibelt program för skärmbildtagning. Gratis med sluten källkod.

Ordlisteprogram

 • SAOL Plus, skrivbordsversion av SAOL, trettonde upplagan, med sökfunktion. Gratis med sluten källkod.

SVN

 • TortoiseSVN, klient för Apache Subversion (SVN) som integreras i Utforskaren och snabbmenyn.

Textredigering

 • Apache OpenOffice, programsvit, ett alternativ till Microsoft Office.
 • Geany, GTK2-baserat textredigeringsprogram.
 • LibreOffice, programsvit, ett alternativ till Microsoft Office. Fortsättning av OpenOffice (när det projektet under en period låg vilande).
 • Notepad++, textredigeringsprogram med syntaxformatering och stöd för en uppsjö filtyper.

Översättningsprogram

 • Poedit, enkel textredigerare för gettext-språkfiler (.po, .mo, m.fl.).
 • Qt Linguist, alternativ till Poedit som även kan hantera .ts-filer. En del av gränssnittsramverket Qt.
 • Virtaal, alternativ till Poedit.

Webbresurser

Note.png
Språkflaggor
Flaggorna i listan visar språket som används på den länkade webbplatsen.

Mozilla-specifika resurser

Kod

Översättningar

 • Transvision, sökverktyg för att söka i redan gjord översättning. På engelska

Böcker och källmaterial

Arkiv

 • arXiv, öppet arkiv över (mestadels) naturvetenskapliga artiklar. På engelska
 • DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. På svenska
 • Ediffah, en söktjänst för forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar. På svenska
 • IDMARCH, dokumentsöktjänst. På engelska
 • SHERPA/RoMEO, söktjänst för förhandspublicerade vetenskapliga artiklar i olika öppna arkiv. På engelska
 • VAKKA, finländska Arkivverkets arkivdatabas. På svenska (ev. även finska)

Bibliotek

Bokhandlar

 • Antikvariat.net, sök efter böcker hos 95 antikvariat i Sverige, Danmark, Norge och Finland. På svenska
 • Bokfynd, boksöktjänst som visar vilka bokhandlar som har boken och vilket pris de tar för den. På svenska

Kataloger

Kodhantering

Allmänt

 • 3rdpageSearch, webbplats med det mesta inom genren "teckenkodning". Bra listor över t.ex. blankstegskoder och konverteringsverktyg från och till olika standarder (hex, HTML, Unicode, m.m.). På engelska

ASCII

Filformat

HTML

Java/JavaScript

PHP

UNIX

Ordlistor och ordsöktjänster

Engelska

Allmänt
Förkortningar
Terminologi

Franska

Allmänt

Latin

Allmänt
Förkortningar
Terminologi

Svenska

Allmänt
Terminologi
Övrigt
 • Lexin, dubbelriktade lexikon mellan svenska och femton andra språk, bl.a. arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, nord- och sydkurdiska, persiska, serbiska, somaliska, spanska och turkiska. På svenska

Tyska

Språkvård

Svenska

Uppslagsverk

Översättning och omräkning

Måttenheter

Allmänt
Förkortningar
Omräkning

Översättningssidor

Använd översättningssidor med försiktighet. Publicera aldrig en översättning utan att först ha granskat den.

Övriga webbresurser

 • Free OCR, gratistjänst som utför optisk teckenavläsning (Optical Character Recognition) på bilder av/med text. Bra om du t.ex. har en PDF-sida med text, som du behöver bearbeta. Fungerar hyggligt bra. På engelska
 • GPS Visualizer, ta reda på och hantera geografiska koordinater. På engelska
 • mapcoordinates.net, få geografiska koordinater från adresser. På engelska