L10n:Att påbörja en språkanpassning

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Språkanpassning inom Mozilla

1. Att påbörja en språkanpassning
2. Språkanpassa ett projekt
3. Utgivning av översättningar
4. Efter utgivning
Idea.png
For the English version of this page, see L10n:Starting a localization.

Alla språkanpassningsgrupper inom Mozilla startades med samma mål: de ville dela det öppna internet med alla som talar deras språk. Från den utgångspunkten påbörjades ett arbete, som till slut resulterade i en version av Firefox som anpassats till deras hörn av världen. Allteftersom behovet av ett internet som talar det egna språket ökar, ansluter fler och fler till Mozillas språkanpassningsprogram, L10n, för att antingen språkanpassa Firefox till en ny region eller för att börja arbeta inom en befintlig språkanpassningsgrupp i den egna regionen.

Språkanpassningsgrupperna

En komplett lista över våra fantastiska språkanpassningsgrupper finns på kategorisidan för L10n-grupper. Vi använder språkkonventionskoder för att identifiera grupperna. En språkkonvention består av en språkkod, som anger det språk som avses och en regionkod, som anger var språket talas (t.ex. es-MX för spanska (es) som talas i Mexiko (MX)). Varje organiserad grupp har en wikisida, som beskriver dess gruppmedlemmar, huvudprojekt och hur gruppen kan kontaktas. Språkanpassningsgrupperna sköter sig till största delen själva och har ofta medarbetare som är engagerade i fler delar av Mozilla än L10n. Grupperna varierar i storlek, med alltifrån en enda aktiv medarbetare till ett tjugotal medarbetare, men oavsett hur stor en grupp är välkomnar den alltid nya medarbetare. En större mångfald ger ökad bredd och djup och det ger i sin tur ett bättre resultat.

Att gå med i en befintlig språkanpassningsgrupp

Att språkanpassa Mozillas produkter kräver mycket arbete, men det innebär i sin tur att det finns massor av möjligheter att engagera sig på just den nivå, som passar dig. Genom att besöka samlingssidan för L10n-grupper får den intresserade reda på om det finns någon grupp, som redan arbetar med att språkanpassa Firefox och andra mozillaprodukter i regionen. Om det finns en sådan grupp och du vill bli delaktig, så gör du så här:

 1. Skicka ett e-postmeddelande till den ansvariga för L10n-gruppen, i vilket du berättar att du vill hjälpa till och lite om vad du skulle vilja göra.
 2. Gå till listan över Mozillas e-postlistor och se om det finns en e-postlista för det språk du vill arbeta med eller den region där språket talas. Skriv ett e-brev till listan och introducera dig själv.
  1. Det finns ingen särskild lista för den svenska språkanpassningsgruppen (sv-SE), men det finns en gemensam lista för hela den svenska mozillagemenskapen.
 3. Besök diskussionsgruppen mozilla.dev.l10n och introducera dig själv som en ny medarbetare inom gemenskapen för språket/regionen.

Att starta en ny språkanpassningsgrupp

Om det inte finns någon språkanpassningsgrupp för ditt språk och din region på sidan över L10n-grupperna, så kan du starta ett helt nytt språkanpassningsprojekt. Även om uppgiften kan tyckas vara omöjlig i all sin storlek, så skulle alla som en gång varit i samma position säga att det är värt ett försök. Om du vill starta ett nytt språkanpassningsprojekt, så gör du så här:

 1. Ta reda på om det finns andra i din närmaste krets, som skulle vilja vara med och hjälpa dig att starta projektet.
 2. Gå till diskussionsgrupperna mozilla.dev.l10n.new-locales och mozilla.dev.l10n och introducera er som nya medarbetare och grundare av gemenskapen/språkanpassningsprojektet för xx-YY.
 3. Skapa en wikisida för er språkanpassningsgrupp genom att använda sidmallen som hittas på sidan Template:L10n:Teams.
 4. Besök MDN:s kom igång-sida för översättare för att lära er mer om alla tekniska detaljer, som man stöter på när man språkanpassar Firefox och andra mozillaprojekt.

Grundsatserna för Mozilla L10n

För att lyckas bra med att språkanpassa Firefox och samtidigt ha kul, bör alla språkanpassningsgruppernas medlemmar följa ett par enkla regler.

1. Kommunicera

Höj rösten.

De framgångsrikaste språkanpassningsgrupperna är de vars medlemmar diskuterar mycket och ber om hjälp när de behöver det. Vi erbjuder ett flertal kommunikationsplattformar för översättare, där de kan uttrycka sig själva och göra sig hörda.

 • Irc-kanalen #l10n är ett chattrum där översättare från hela världen diskuterar språkanpassningsfrågor och hjälper varandra att på bästa sätt översätta Mozillas produkter.
 • Diskussionsgrupperna mozilla.dev.l10n.new-locales, mozilla.dev.l10n, och mozilla.dev.l10n.web finns tillgängliga för frågor och förslag inom olika L10n-relaterade ämnen. L10n-diskussionsgrupper är ofta Google-grupper.
 • Vi använder Bugzilla för att spåra utvecklingen både inom L10n i stort och för individuella L10n-grupper.
 • Läs mer om hur översättare talar med Mozilla och varandra på sidan L10n:Communication.

2. Samarbeta

Ju fler vi är tillsammans, desto gladare vi bli.

Ju större L10n-gruppen är, desto enklare blir det att fördela arbetsbördan. Varje språkanpassningsgrupp kan ordna en särskild irc-kanal för sitt språk. De kan också använda e-postlistor eller diskussionsgrupper (som kan ordnas gratis via flera olika webbprojekt med öppen källkod) eller helt enkelt starta en Google- eller Yahoo-grupp. Samarbete är också nyckeln till att skapa en L10n-gemenskap, där man stödjer varandra och på ett bra sätt delar upp arbetsuppgifterna mellan medlemmarna. Det är en grundbult i alla öppen källkodprojekt.