L10n:Mozillas språkanpassningsprocess

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Idea.png
For the English version of this page, see L10n:Localization Process.

Mozillas olika produkter och tjänster språkanpassas av frivilliga översättare inom det s.k. L10n-projektet (en. localization). För att säkerställa en god kvalitet och långsiktighet i arbetet, följer språkanpassningen en i förväg etablerad process.

Mål med översättningsarbetet

Mozillas mål med sitt språkanpassningsarbete är att göra världen bättre genom att kulturanpassa Mozillas produkter med avseende på regioner och språkkonventioner och göra de översatta versionerna tillgängliga för samtliga användare, världen över. På så sätt skapar vi tillsammans en värld, där ett öppet Internet kan existera bortom språkliga, kulturella och geografiska gränser. Vi sätter dessutom en ära i att säkerställa att varje enskild användare får en positiv upplevelse av Mozillas produkter, oavsett språk, kultur eller region.

Gemenskapsbaserat frivilligarbete

Eftersom vi är ett öppen källkod-projekt arbetar vi i nära samarbete med gemenskaper av frivilliga medarbetare, som liksom vi värnar om ett öppet Internet. Deras bidrag till språkanpassningsarbetet är en viktig del av det som gör att ett öppet och tillgängligt Internet överhuvudtaget är möjligt. Utan deras hjälp skulle varken webben eller Mozilla vara vad de är idag. Genom att arbeta tillsammans kan vi öppna upp Internet för alla och envar och skydda användarnas rättigheter över hela världen. Mozillas L10n-program bygger på samarbetet mellan frivilligöversättare och ett litet, men slagkraftigt, arbetslag av mozillaanställda kallat L10n drivers (sv. ung. arbetsledare för L10n-projektet).

Arbetsprocess

Den arbetsprocess som gör det här samarbetet effektivt och starkt kan beskrivas i fyra steg: en initial önskan att översätta en mozillaprodukt, själva översättningsarbetet, arbeta för att översatta versioner skall få en status som officiell utgivning samt underhålla översättningen (samtidigt som du kan ge dig i kast med ytterligare projekt).

Kom igång med L10n-arbetet

Så föds en L10n-gemenskap.

Språkanpassa ett projekt

Hur Mozilla och du arbetar tillsammans.

Utgivning av översättningar

Hur din översättning kommer till användaren.

Efter utgivning

Fler sätt att bidra efter din första utgivning.
Dessa fyra steg utgör L10n-programmets fyra pelare. Klicka på länkarna ovan för att läsa mer om dem. För att få en översiktlig förståelse för språkanpassningsarbetet föreslår vi att du startar med den gröna bubblan och därefter läser varje steg i ordning.

Återkoppling

Eftersom vi vid Mozilla aktivt förespråkar värdena kring öppen källkod och alltid vill bli bättre på det vi gör, så välkomnar vi dina åsikter och din återkoppling. Berätta vad du tycker på vårt engelskspråkiga L10n-forum På engelska eller på vår likaledes engelskspråkiga IRC-kanal #l10n På engelska. Du kan även kontakta den svenska L10n-gruppen På svenska.