L10n:Språkanpassningsöversikt

From MozillaWiki
Jump to: navigation, search

Mozilla L10n: Swedish Huvudsida | Engagera dig | Översikt | Projektledning På engelska | Grupper På engelskasv-SE | Möten På engelska | Blogg På engelska | Verktyg


Språkanpassningens syfte

Målet med språkanpassning är att översätta ett programs menyer, dialogrutor, etiketter och övriga gränssnittsobjekt (inställningar, teckensnitt, teckenkodningar, ordlistor, standardsökmotorer, o.s.v.) för en viss språkkonvention.

Språkanpassningens grunder

XUL-baserat användargränssnitt

Firefox, Thunderbirds, Mozillas programssvits och Sunbirds/Lightnings användargränssnitt är konstruerade med hjälp av märkspråket XML User Interface Language (XUL). XUL är en dialekt av extensible markup language (XML) och gör det möjligt att beskriva användargränssnittets disposition (layout), funktion, innehåll (språk) och utseende (tema) i separata filer. Den här typen av uppdelning gör det förhållandevis enkelt att språkanpassa program som byggs med XUL.

DTD-filer

All text i användargränssnittet finns i DTD- och PROPERTIES-filer; de förra har kopplingar till XML, medan de senare är javaanknutna. De här textfilerna länkar en viss textsträng, som ska visas i programmet, till sin motsvarande informationsbärare, som finns angiven i en XUL-fil.

Exempel

Följande XUL-fragment kommer från filen am-main.xul:

<caption label="&identitetRubrik.label;"/>
<description>&identitetBeskr.label;</description>

och är kopplat till följande fragment i filen am-main.dtd:

<!ENTITY identitetRubrik.label "Identitet">
<!ENTITY identitetBeskr.label "Varje konto har en identitet, som också är den ↵
↳ information som andra ser när de läser dina meddelanden.">

där "" och "" indikerar en annars obruten rad, som av läsbarhetsskäl har brutits i det här exemplet.

Genom att ändra strängarna i DTD-filen, ändrar du samtidigt texten som visas i programmet.

Du hittar mer information på MDN, där det också finns en kom igång-sida för översättare.